Rotterdamse Mediation


Over Rotterdamse Mediation

Wat is Rotterdamse Mediation?
Rotterdamse Mediation is in 2011 opgericht - uiteraard in Rotterdam – en treedt op als bemiddelaar in conflicten waar partijen zelf niet uit komen. Omschrijving van mediation: een vorm van bemiddeling in conflicten, waarbij een neutrale bemiddelaar, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt om vanuit aller belang tot een gezamenlijk gedragen en voor ieder aanvaardbaar besluit te komen.
Mediation kan een uitkomst zijn, wanneer een kwestie proporties heeft aangenomen die niet meer acceptabel zijn en onderling overleg geen oplossing brengt.
Bij mediation houden partijen de regie in eigen hand. Door een mediator in te schakelen houden betrokkenen zelf invloed op de inhoud van de oplossing met een voor ieder optimaal resultaat. De gekozen oplossing wordt in een overeenkomst vastgelegd. Elke partij is verplicht zich aan deze overeenkomst te houden.

Hoe lang duurt het?
De gemiddelde duur van een mediationtraject is 3 ŕ 4 gesprekken van 1,5 – 2 uur. Het aantal gesprekken is afhankelijk van het probleem en de inzet van cliënten. De kosten worden in principe op fifty-fiftybasis gedeeld door partijen. In onderling overleg kan een andere verdeling overeengekomen worden.

Wat zijn de voordelen van mediation?
Bij mediation kunnen partijen in vrijheid hun eigen beslissingen nemen, zonder dat zij daarbij onder druk worden gezet of in een bepaalde richting worden gestuurd. De mediator laat hen zelf besluiten nemen zonder hun de beslissing uit handen te nemen zoals bij een rechtszaak. Daarbij is mediation veel sneller en goedkoper dan een rechtbankprocedure.

Waarom “Rotterdamse Mediation”?
Het devies van De Rotterdamse Mediaton is: met de handen uit de mouwen en de koe bij de horens snel en effectief tot de juiste oplossing!

Hoe werkt het?
Een cliënt kan zelf contact opnemen met de andere partij of het leggen van het eerste contact aan de mediator laten.
Nadat de mediation is aangemeld wordt binnen 14 dagen de eerste bespreking gehouden waarvoor beide partijen schriftelijk in maximaal 10 zinnen moeten insturen wat hen verdeeld houdt: ‘de kwestie’.
Daarna worden de concept-mediationovereenkomst en de algemene voorwaarden aan beide partijen toegestuurd. Deze stukken dienen bestudeerd te zijn voor de eerste mediationbijeenkomst.
In deze eerste bijeenkomst wordt de kwestie (het onderwerp van de mediation) in onderling overleg zodanig opgeschreven dat beide partijen zich hierin kunnen vinden.
Eventuele vragen over de algemene voorwaarden en de mediationovereenkomst worden beantwoord en de mediationovereenkomst wordt ondertekend. Er wordt een begin gemaakt met de bemiddeling. Beide partijen krijgen de gelegenheid te vertellen hoe zij de zaak zien en beleven. De mediator inventariseert en vat samen. Afhankelijk van de voortgang worden mogelijke (deel-)oplossingen geďnventariseerd en onderzocht.

Wie is Rotterdamse Mediaton?
Mr E. (Eline) H.A. Sandberg is sinds april 1987 werkzaam als advocaat. Werkervaring heeft zij onder meer opgedaan als bedrijfsjurist bij een grote semi-ambtelijke organisatie. En bij de notariële afdeling van een groot kantoor van notarissen en advocaten. Sinds 2000 heeft zij haar eigen advocatenpraktijk. Sinds die tijd is haar focus verlegd van bouwrecht, onroerend goed en bestuursrecht naar contractenrecht in algemene zin, waaronder (MKB)-ondernemingsgerelateerde overeenkomsten (ook huurrecht en arbeidsrecht). Zij is NMI-mediator en legt zich toe op mediation van zakelijke kwesties.


Rotterdamse Mediation

Koningin Emmaplein 9
3016 AB Rotterdam
tel +31 10440 23 21
fax +31 10440 23 99

Klik hier om een e-mail te sturen